26 septembra, 2018

Výstavba haly na servis, lakovňu a sociálneho zázemia – Galanta