Rekonštrukcia oceľovej konštrukcie Šulekovo

Opláštenie oceľovej konštrukcie 100mm PUR panelmi a zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie skladovej haly, výroba a montáž lemovacích prvkov.