Rekonštrukcia oceľovej konštrukcie Zvolen

Demontáž plechového opláštenia haly a následná montáž 100mm PUR panelov pre zaizolovanie skladu a rozšírenie možností skladovania rôznych druhov materiálov, vymaľovanie vnútorných stien, výroba a montáž lemovacích prvkov, dodanie priemyselnej brány, zaizolovanie sokla.