29 septembra, 2015

Čistenie fasády demineralizovanou vodou